پرسشنامه شخصی

اوقات فراغت رو چطور می گذرونید؟

منابع اطلاعاتی شما از کجاست؟

حضور دیجیتالی شما کجاست؟

در گوگل، بیشتر چه موضوعاتی جستجو می کنید؟

در بین محتواهای شبکه های مجازی ، بیشتر چی ذخیره و ارسال می کنید؟

در اینستاگرام یا روبیکا ، بیشتر کدوم نوع محتوا رو لایک و توجه می کنید؟

دلیل حضور شما در شبکه های اجتماعی چیست؟

2 + 3 = ?